www.politiepensioen.nl
Contact met ons

Politiepensioen

Op naar 40.000 handtekeningen! Zeg nee tegen langer doorwerken, zeg ja voor een goed politiepensioen!

In nog geen tien jaar tijd is de leeftijd waarop politiemensen gebruik kunnen maken van een fatsoenlijk pensioen met maar liefst zeven jaar omhoog gegaan. De maat is vol! Wij zeggen NEE tegen langer doorwerken voor politiemensen die jarenlang klaarstaan voor de maatschappij. Politiewerk is fysiek en mentaal zwaar en daarom zeggen wij JA voor een goed politiepensioen. De wettelijke blokkades moeten worden weggenomen om ruimte te kunnen maken voor een goed (vroeg)pensioen. Dit is noodzakelijk en een randvoorwaarde om CAO-afspraken te kunnen maken.

Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan dat:

  • de AOW-leeftijd geflexibiliseerd wordt, zodat CAO-partijen sectorale afspraken kunnen maken die hierop verder bouwen;
  • de fiscale boete wordt afgeschaft op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers financieel haalbare vroegpensioenafspraken kunnen maken;
  • het aantal verlofuren wordt uitgebreid (nu maximaal 50 weken maal de arbeidsduur per week) dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard;
  • er een netto-netto pensioenspaarregeling komt die buiten de vermogensrendementsheffing valt.

 

Dank voor je steun!

Gerrit van de Kamp – voorzitter ACP
Jan Struijs – voorzitter NPB
Geert Priem – voorzitter ANPV
Caroline Bonekamp – voorzitter VMHP

Dit is de tussenstand op 16 november 2017:

34.262