www.politiepensioen.nl
Contact met ons

CAO-afspraken over een politiespecifieke (vervroegde) uitstroomregeling zijn pas weer mogelijk als er een eind komt aan het fiscale ontmoedigingsbeleid van de overheid. Daarom hebben de ACP, ANPV, NPB en VMHP andere bonden voor mensen met ‘zware’ beroepen opgeroepen om samen actie te (blijven) voeren voor een (vroeg)pensioen dat recht doet aan beroepsgroepen met fysiek en mentaal zwaar werk.

Op 20 februari hielden de politiebonden een manifestatie in Den Haag met als sluitstuk het aanbieden van ruim 40.000 steunbetuigingen aan de Tweede Kamer. Die vindt dat er al meer dan voldoende gesproken is over een (vroeg)pensioen voor zware beroepen en heeft het burgerinitiatief van de bonden met de verzamelde handtekeningen min of meer bij het oud papier gezet. Op 8 september gaven de voorzitters van de vier politiebonden opnieuw een signaal af. Ditmaal in Amsterdam. Want voor de bonden is het klip en klaar; politiemensen laten doorwerken tot 68 jaar is ongezond, onveilig en ondankbaar.

Mensen met zware beroepen werken langer, worden in slechtere gezondheid ouder, overlijden in veel gevallen eerder en krijgen minder terug te zien van hun AOW-premie. Het kabinet daarentegen lijkt zich dit totaal niet aan te trekken. Tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe CAO hebben de politiebonden een uitgewerkt voorstel op tafel gelegd voor een uitstroomregeling voor 60-plus collega’s. De werkgever kon niet anders dan dit voorstel afwijzen, omdat het kabinet Rutte III een embargo heeft afgekondigd tegen collectieve regelingen die overheidspersoneel de mogelijkheid geven om eerder met werken te stoppen. De druk op het kabinet moet dus verder worden opgevoerd.

Waar gaat het de bonden concreet om?

De politiebonden hebben andere sectoren zoals defensie, brandweer en zorg, opgeroepen om samen actie te blijven voeren tegen het kabinet. Niet politiek Den Haag maar sectoren zélf moeten kunnen bepalen of sprake is van een zwaar beroep. Zodoende kan per sector worden bekeken of een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken gerechtvaardigd is. Daarvoor is wél nodig dat er een eind komt aan de politieke blokkades. Concreet zijn de volgende vier maatregelen nodig:

  • Het wettelijk mogelijk maken dat Nederlanders op meer dan één leeftijd recht kunnen krijgen op een AOW-uitkering (‘flexibele AOW’).
  • Het afschaffen van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers daarover financieel haalbare afspraken kunnen maken.
  • Het uitbreiden van het aantal verlofuren dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard (nu maximaal 50 keer het aantal werkuren per week).
  • Het invoeren van een netto-netto pensioenspaarregeling die buiten de vermogensrendementsheffing valt.

 

Verandert de wetgeving? Dan ontstaan er voor CAO-partijen eindelijk weer mogelijkheden om afspraken te maken.

 

Dank voor je steun!

Gerrit van de Kamp – voorzitter ACP
Jan Struijs – voorzitter NPB
Geert Priem – voorzitter ANPV
Caroline Bonekamp – voorzitter VMHP