www.politiepensioen.nl
Contact met ons
Update (19/6/18) – Burgerinitiatief politiepensioen deels afgewezen

Ons burgerinitiatief voor een fatsoenlijk (vroeg)pensioen is door de commissie voor verzoekschriften en burgerinitiatieven deels afgewezen. Daardoor is het onzeker of het überhaupt besproken wordt in de Tweede Kamer. “Onbegrijpelijk”, noemt een woordvoerder namens de politiebonden het besluit. “De roep om een fatsoenlijke (vroeg)pensioenregeling is groot. Tienduizenden mensen spreken hiervoor hun steun uit. Allerlei initiatieven om door te dringen tot de politiek zijn keer op keer gestrand. Dat dit weer dreigt te gebeuren, is voor veel politiemedewerkers het zoveelste bewijs dat politiek Den Haag hen laat zitten.”

(lees meer op de site van je eigen bond)

Ons burgerinitiatief voor een fatsoenlijke (vroeg)pensioenregeling met ruim 40.000 steunbetuigingen ligt inmiddels voor aan de Tweede Kamer. Ook via andere initiatieven spreken Nederlanders zich uit tegen langer doorwerken. Politiek Den Haag is nu aan zet!

Doel burgerinitiatief

De ACP en andere politiebonden willen de politiek wakker schudden. Door rigoureuze bezuinigingsmaatregelen van het kabinet is onrecht gedaan aan mensen met zware beroepen zoals de politie. Den Haag zou zich hun lot moeten aantrekken en een deel van de opgeworpen fiscale drempels uit de weg moeten ruimen. Zodat vakbonden en werkgevers aan de CAO-tafel maatschappelijk verantwoorde oplossingen kunnen afspreken voor mensen die, na tientallen jaren zwaar werk, fysiek of mentaal versleten zijn. De politiebonden willen dat de politiek daaraan meewerkt door de volgende vier ingrepen:

  • Het wettelijk mogelijk maken dat Nederlanders op meer dan één leeftijd recht kunnen krijgen op een AOW-uitkering (‘flexibele AOW’).
  • Het afschaffen van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers daarover financieel haalbare afspraken kunnen maken.
  • Het uitbreiden van het aantal verlofuren dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard (nu maximaal 50 keer het aantal werkuren per week).
  • Het invoeren van een netto-netto pensioenspaarregeling die buiten de vermogensrendementsheffing valt.

 

Dank voor je steun!

Gerrit van de Kamp – voorzitter ACP
Jan Struijs – voorzitter NPB
Geert Priem – voorzitter ANPV
Caroline Bonekamp – voorzitter VMHP